Gambling Blog Online Casinos Poker News Linkblog Ελληνικά Français Deutsch Online Bingo Sportsbook

10/30/07

English (CA)   $80,000 Guaranteed at Pacific Poker  -  Categories: Skill Games  -  @ 12:45:24 am

Every Sunday, 16:30 PPT Check out the ‘$80,000’ tab in Pacific Poker to find out how to play for your share of at least $80,000 every Sunday at 16:30 PPT! Buy into the Qualifier for only $88 + $8, play a Micro-Satellite for as little as 25¢ or win your seat for free from a Freeroll tournament.
Pacific Poker

10/28/07

English (CA)   Casino Tropez is offering new players 3000 $/€/₤ starting this week!  -  Categories: Online Casino News, Casino Bonuses  -  @ 11:21:46 am

It sounds good to me but please check it out see if it is what your looking for!

$100 free on your 1st deposit
As a new player, we’ll match your first deposit 100% up to $100, doubling your bankroll straight away! You’ll see your bonus added to your account immediately!

For example:
Buy $50 in casino chips - Play with $100!
Buy $100 in casino chips - Play with $200!

$200 free on your 2nd deposit
Even if you won money with your first deposit, we’ll give you another chance with a 50% Bonus up to $200. Again, your bonus is added to your account immediately after making your 2nd deposit.

For example:
Buy $50 in casino chips - Play with $75!
Buy $100 in casino chips - Play with $150!

Every Sunday you are eligible to receive a 100% up to $100 bonus on your deposit, for an incredible 27 weeks. That’s a total of $2,700 in bonus money! So don’t miss out on the Sunday action at Casino Tropez!

For example:
Buy $50 in casino chips - Play with $100!
Buy $100 in casino chips - Play with $200!
Casino Tropez

10/16/07

English (CA)   Ðáìå óôï Ëáò ÂÝãêáò  -  Categories: Ιντερνετ Καζίνο  -  @ 07:14:35 pm

Êåñäßóôå åíá ôáîßäé ãéá äõï áîßáò 5000$ ãéá ÄéáêïðÝò óôï Ëáò ÂÝãêáò áðï ôï Everest Poker! Ôï Ëáò ÂÝãêáò åßíáé ï êáëýôåñïò ðñïïñéóìüò ãéá ðáßêôåò ôïõ ðüêåñ ðïõ èÝëïõí íá äéáóêåäÜóïõí!ôï Everest Poker èÝëåé íá óáò óôåßëåé åêåé!

English (CA)   ÆÞóôå ôï 'Ïíåéñï  -  Categories: Ιντερνετ Καζίνο  -  @ 06:59:50 pm

Åóåßò ìðïñåßôå íá æÞóåôå ôç æùÞ åíüò åðáããåëìáôßá ðüêåñ: ÔáîéäÝøôå óå üëï ôï êüóìï êáé ðáßîôå óå WSOP, WPT êáé EPT events êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ. ÄÝêá íéêçôÝò èá ëÜâïõí ðáêÝôá äþñùí áîßáò 100.000$!
Ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéò ðáêÝôïõ

English (CA)   Online Casino Revolution…It doesn’t get any better than this!  -  Categories: Online Casino News  -  @ 02:38:31 pm

As of September 28th SBG Global released a new revolution in Online Casino Action that has been major attraction since day one. It just doesn’t get any better!

SBG Global 2007 - Technology has superimposed over the years and has broadened the human mind into modernizing and creating new ways to entertain itself. The perfect example for this is the big boom in online casinos that has taken over the internet since 1996. SBG Global Sportsbook has taken part in this movement since its origin, and now it’s introducing a completely renewed flash online casino experience has exceeded some customers’ expectations.

The new and improved flash online casino at SBG Global gives you the look and feel of a real land based casino. You will see the noticeable advancement in graphics and sound effects that have been implemented in all games. You will get virtually transported to the real deal and completely forget you are at home of in the office. SBG Global has blown up the action by introducing 41 online casino games with progressive jackpots including table games, video pokers and slots. Customers at SBG Global couldn’t be happier as the new online flash casino does not require any download, taking less of the hard drive space and their PCs RAM memory.

“The release of this flash casino marks a tremendous accomplishment for SBG Global. Our clients now have the option to play standard Las Vegas casino games or exciting bonus and progressive games with no download. We have been very pleased with the amount of excitement this has brought to our casino players. With the release of our new casino, we have decided to offer up to 95% in total bonuses including a 10% weekly rebate on losses for all new customers” says SBG Global’s marketing manager, Carlos Bonilla.

*About SBG Global

SBG Global has been part of the gambling industry for over a decade, dedicated to customers’ entertainment. The company has been seen and acknowledged in Sports Illustrated, HBO, ESPN, Showtime, Fox Sports, CBS and more. SBG Global offers a wide variety of online betting services for sports, horses, casino and poker.

10/14/07

English (CA)   GBPT Grand Final  -  Categories: Poker News, Tournaments  -  @ 02:45:20 pm

The Great British Poker Tour continues the search for the best poker player in the country. Coral/Eurobet Poker are offering online players a superb opportunity to qualify directly into the GBPT Grand Final - and you can be playing for free!

Running at the superb Gala Harbourside Casino, Bristol, the GBPT Grand Final will see the best players in Europe, including all five GBPT Festival winners, battle it out for an estimated £165,000 first prize, and the title of Great British Poker Champion.

10/12/07

English (CA)   College Football Betting Preview  -  Categories: SportsBook  -  @ 04:26:50 pm

College Football Betting Preview
Hawaii (6-0) at San Jose State (3-3)
Friday, 8:00 pm Eastern - ESPN

SBG Global Opening Line: Hawaii -18.5, Total 70

The big question in Friday night’s game between 16th ranked Hawaii and San Jose State will be whether or not Hawaii quarterback Colt Brennan will play. Tyler Graunke may get the start for Hawaii as Brennan is dealing with an ankle injury. SBG Global reports that early betting has the public taking the favored Hawaii on the Road.

Graunke had to finish for Brennan in the last game against Utah State and may have to play on Friday night against San Jose State. “It’s been frustrating the last couple of weeks - feeling not right,” said Brennan, “(But) we’re 6-0 and we’re rolling and I’m fine with that.” Graunke completed his first nine passes for 246 yards and finished 9 for 11. “I always known that he could play,” Hawaii coach June Jones said of Graunke. “I’m proud of him.”

San Jose State has won three in a row after losing their first three games. “It feels good to be at .500,” San Jose State quarterback Adam Tafralis said, “We need to get it going for Hawaii.” Hawaii has won the last six games against San Jose State.

SBG Global Current Line: Hawaii -17.5, Total 69.5

Here are the betting stats for Friday’s game. The Rainbow Warriors are 6-1-1 ATS in their last 8 games as a road favorite. The Rainbow Warriors are 6-2-1 ATS in their last 9 conference games. The Rainbow Warriors are 19-7-1 ATS in their last 27 games as a favorite. The Rainbow Warriors are 12-5-1 ATS in their last 18 games overall.

The Spartans are 4-0 ATS in their last 4 conference games. The Spartans are 4-0 ATS in their last 4 home games. The Spartans are 9-3 ATS in their last 12 games overall.

The Over is 22-5-1 in the Rainbow Warriors last 28 conference games. The Over is 17-5-1 in the Rainbow Warriors last 23 games in October. The Over is 21-7-1 in the Rainbow Warriors last 29 games as a favorite. The Over is 8-3 in the Rainbow Warriors last 11 road games. The Under is 5-0-1 in the Spartans last 6 home games. The Under is 4-1 in the Spartans last 5 games as an underdog. The Under is 17-5-1 in the Spartans last 23 conference games. The Under is 19-7-1 in the Spartans last 27 games overall.

- Receive up to 95% in Bonuses from SBG Global !
- $15,000 WEEKLY NFL Handicapping Contest

Click here to visitSBG Global

10/11/07

English (CA)    -  Categories: Online Casino News  -  @ 12:54:07 am

With over 80 thrilling casino games powered by the newest generation of 3D casino software, One Club Casino offers the most exciting online gaming experience. Join today and receive $777 free welcome bonus to play your favorite slots and classic casino games, including blackjack, roulette, craps, video poker, and more!

English (CA)   More Than $9 Million  -  Categories: Poker News, Tournaments  -  @ 12:05:18 am

15 Events - More Than $9 Million Guaranteed
Join Full tilt for FTOPS VI starting on Wednesday, November 7th where they are offering more than $9 million in guaranteed prize money spread out over 15 events − each hosted by a Full Tilt Pro. This series features a wide selection of exciting tournaments, including:
At Full Tilt they have a $2 million guarantee Main Event
A $2,500 Two-Day tournament
There Satellite Challenge, giving you multiple chances to win entry into tournaments and cash
FTOPS VI Prizes

Players who finish in the money in any FTOPS VI tournament will receive a limited-edition FTOPS baseball cap
Players who reach the final table in any FTOPS VI tournament will receive a baseball cap and a limited-edition FTOPS jacket
Players who win an FTOPS VI tournament will receive the baseball cap and jacket, along with a gold FTOPS jersey and a gold jersey avatar for use on Full Tilt Poker Play Online Poker

10/10/07

English (CA)   Survive the Workweek  -  Categories: Poker News, Poker Bonuses  -  @ 01:29:04 am

At EVEREST POKER the latest prize package is for a 6-day, 5-night trip to Las Vegas, $2,000 in spending cash and luxury accommodations right on the Las Vegas Strip.Take a trip know

10/06/07

English (CA)   College Football Betting Preview  -  Categories: SportsBook  -  @ 12:41:46 pm

Florida (4-1) at LSU (5-0)
Saturday, 8:15 pm Eastern - CBS

SBG Global Opening Line: LSU -9, Total 47.5

The biggest game in the SEC takes place on Saturday night as #1 LSU hosts #9 Florida. The Tigers have won 12 straight overall and have won their last 16 games at home. The Tigers were sluggish last week in the victory over Tulane but former #1 USC did not look impressive versus Washington so LSU took over the top spot in the polls. Quarterback Matt Flynn had a career-high 258 yards last week against Tulane. He is ready to avenge last season’s loss to Florida. “I think last year that was one game we wish we could have played again,” Flynn said. “We are looking forward to this game. We’ll watch some film and study up and come out and play our best game.”
SBG Global reports that early betting has the public taking the favored LSU at Home.

LSU is trying to start 6-0 for the first time since 1973. The Tigers lead the nation in rushing defense (39.0 yards per game) and total defense (174.6). They will try and stop Florida and quarterback Tim Tebow on Saturday night. The Gators lost on a last second field goal at home to Auburn last week. Tim Tebow had 276 total yards with 201 passing and 75 rushing. The Gators look at this week’s game at LSU as an opportunity to redeem themselves from last week. “I think there is a lot that guys are going to take as motivation,” Tebow said, “That’s one of the things (Meyer) talks about, that we’re going to do what made (his) program great in the past, outworking teams, winning special teams in games, going out there and out-practicing people and having hard practices.” Florida leads the all-time series 28-22-3.

SBG Global Current Line: LSU -7, Total 46.5

Here are the betting stats for Saturday’s game. The Gators are 7-2 ATS in their last 9 games as a road underdog. The Gators are 3-11 ATS in their last 14 conference games. The Gators are 1-6 ATS in their last 7 road games. The Gators are 4-0 ATS in their last 4 meetings at LSU. The Underdog is 4-1 ATS in their last 5 meetings and the road team is 5-1 ATS in their last 6 meetings between the two teams.

The Tigers are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite. The Tigers are 1-4 ATS in their last 5 home games vs. a team with a winning road record.

The Under is 6-1 in the Gators last 7 games in October. The Under is 14-6 in the Gators last 20 vs. a team with a winning record. The Under is 6-1 in the Tigers last 7 games in October. The Under is 4-1 in the Tigers last 5 games as a home favorite. The Under is 5-1 in the last 6 meetings between the two teams at LSU.

- Receive up to 85% in Bonuses from SBG Global !
- $15,000 WEEKLY NFL Handicapping Contest

Click here to visit SBG Global.

*Bonuses have restrictions, please contact customer service.

10/04/07

English (CA)   Master Classics of Poker  -  Categories: Poker News, Tournaments  -  @ 11:02:31 pm

How do you like to get an all expense paid trip to one of Europe’s most prestigious poker events: The Master Classics of Poker Tournament. This No Limit Freezeout event will take place at the Holland Casino in Amsterdam, 7-10 November.

The prize package worth $10,000 includes buy in to the tournament, travel, 6 nights accommodation, and $500 spending money. You will sit next to professional poker players competing for your chance at the estimated 500,000€ 1st prize.

Daily and Turbo Satellites, and plenty of Sit and Go tournaments will run all day, everyday. Winners of these satellites will win entry into the Weekly Final and ultimately to the Grand Final on October 28th at 7.00 pm BST. details

10/02/07

English (CA)   PokerNews Cup  -  Categories: Poker News, Tournaments  -  @ 11:41:02 pm

Did you ever play at PokerNews Cup is held on 21-29 October 2007 at Crown Casino
Melbourne, Australia, you can, just visit Everst Poker and you can Win a poker vacation to Australia! Winners of this $7500 package will receive a 10 night stay in Australia, entries into 5 different tournaments, a private freeroll in Australia for Everest Poker players, and a trip to a winery!

Contact the admin - Credits: blog software | PHP hosting | blog ads